AM
RU EN

TONUS - LES

Առողջության և կենսունակության գրավական

Մեդոքեմի

«Մեդոքեմի» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 1976 թվականին Կիպրոսում:

 

Այն զբաղվում է բրենդավորված ջեներիկ կամ սուպեր ջեներիկ դեղամիջոցների հետազոտությամբ, գրանցմամբ, արտադրությամբ, առաջխաղացմամբ և շուկայում բաշխմամբ:

 

Այսօր «Մեդոքեմի»-ն ունի 13 դեղարտադրության գործարաններ, որոնցից 9-ը Կիպրոսում են, 1-ը Նիդերլանդներում և 3-ը՝ Վիետնամում:

 

«Մեդոքեմի»-ն իրականացնում է իր գործունեությունը համաձայն  խստագույն չափորոշիչների և ամբողջովին համապատասխանում է Եվրոպական չափանիշներին:

 

«Մեդոքեմի»-ն ''Medicines for Europe''-ի հիմնադիր անդամներից է:


Գործընկերներ

Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2017

Տարվա
Դեղագործական Ընկերություն
2017